Verliespolis
Commissie individuele schrijnende gevallen (CISG) ingesteld 22-11-2013

In de akkoorden die ten behoeve van de kostencompensatie zijn gesloten tussen de zes grote verzekeraars en de Stichtingen Verliespolis en Woekerpolisclaim is overeengekomen dat er een commissie wordt ingesteld ten behoeve van de beoordeling van klanten die zich in schrijnende situaties bevinden. Deze commissie is in april 2013 ingesteld en staat onder leiding van mr. Dr. M. Oosting, voormalig Nationale ombudsman en staatsraad bij de Raad van State. Klanten van de zes grote verzekeraars die van mening zijn dat zij onder de reikwijdte van de regeling voor schrijnende gevallen vallen, moeten zich eerst richten tot hun verzekeraar. Als de verzekeraar en de klant van mening verschillen over de vraag of de klant niet conform de schijnende gevallen- regeling is behandeld, kan de klant zich richten tot de Commissie Individuele Schrijnende Gevallen (CISG). De commissie zal in dat geval een bindend oordeel vellen.

Voor meer informatie over de taken en de bevoegdheden van de Commissie en het behandelen van klachten verwijzen wij u naar www.commissieisg.nl