Verliespolis

In juli 2011 is de Claimcode in werking getreden. De Claimcode geeft gedrags- en organisatieregels voor claimstichtingen en claimverenigingen en vormt een kwaliteitsstempel voor stichtingen en verenigingen die de regels onderschrijven. De Claimcode biedt de mogelijkheid om gemotiveerd – en eventueel tijdelijk – af te wijken van sommige bepalingen. Dit heet het ‘pas toe of leg uit principe’.

De Stichting Verliespolis staat volledig achter de Claimcode en de daarin opgenomen bepalingen.

Klik hier voor meer informatie over de Claimcode. (pdf)

Klik hier om de volledige Claimcode te lezen. (pdf)

Klik hier voor een statement van de Stichting Verliespolis met betrekking tot de Claimcode.